اقتصاد آنلاین
1399/11/11
08:15
📌ورود به فرانسه ممنوع نخست وزیر فرانسه: 🔹از روز یکشنبه تمامی سفرها از کشورهای غیر اتحادیه اروپا به فرانسه ممنوع خواهد شد.

📌ورود به فرانسه ممنوعنخست وزیر فرانسه:


🔹از روز یکشنبه تمامی سفرها از کشورهای غیر اتحادیه اروپا به فرانسه ممنوع خواهد شد.
انتهای خبر

0
0