اسمارت بورس
1399/11/14
16:33
SGX PLATTS #METHANOL CFR CN FUTURES ( Feb 2021 ) #متانول 🔹#متانول در ادامه تحلیل هفته گذشته مسیر رشد را ادامه داد و به قیمت 322.19$ رسید . ♌️

SGX PLATTS #METHANOL CFR CN FUTURES ( Feb ۲۰۲۱ )


#متانول🔹#متانول در ادامه تحلیل هفته گذشته مسیر رشد را ادامه داد و به قیمت ۳۲۲.۱۹$ رسید .♌️انتهای خبر

0
0