همفکران
1401/06/02
09:46
yun.ir/og8317 #خبر_مصاحبه 📌عینک واقع بینی در فولاد مبارکه ✅ محمد هادی صحت پور ، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: خصوصی سازی غیر اصولی و دخالت دول...

yun.ir/og۸۳۱۷


#خبر_مصاحبه📌عینک واقع بینی در فولاد مبارکه✅ محمد هادی صحت پور ، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: خصوصی سازی غیر اصولی و دخالت دولت ها در نحوه تخصیص بودجه در این شرکت ها باعث شده تا با بزرگتر شدن مقیاس فعالیت شرکت شاهد رشد سطح تخلفات باشیم و هرچند روند تولید و فروش شرکت همچنان مطلوب است اما جلوگیری از به هدر رفتن بخش بزرگی از وجوه نقد شرکت می تواند به شکوفایی بیشتر شرکت هایی همچون فولاد مبارکه بیانجامد.📣 جزئیات این مصاحبه را در لینک زیر بخوانید...


👇👇


yun.ir/syoiz۲انتهای خبر

0
0