کدال۳۶۰
1401/03/24
16:34
#اروند #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت پتروشیمی اروند ...

#اروند


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی اروند
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۶:۳۴:۴۵ (۸۹۶۷۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0