کدال۳۶۰
1401/05/30
11:38
#تاصیکو ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری صدر تامین #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/02/31 🔹 تاریخ جلسه: 1401/05/30 ساعت 09:00 🔹 سرمای...

#تاصیکو


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری صدر تامین #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۴۳۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۱۳۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۴۳,۱۳۸,۸۰۲ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۱:۳۹:۴۶ (۹۲۵۹۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0