بتاسهم
1399/10/04
11:31
#حفارس در اذر بهتر بود و 550 میلیارد ریال درامد داشت سهم ابان 288 و مهر 336 میلیارد ریال فروش داشت شهریور 348 و مرداد 347 میلیارد ریال درامد داشته...

#حفارس در اذر بهتر بود و ۵۵۰ میلیارد ریال درامد داشت سهم ابان ۲۸۸ و مهر ۳۳۶ میلیارد ریال فروش داشت شهریور ۳۴۸ و مرداد ۳۴۷ میلیارد ریال درامد داشته است در مجموع ۹ ماهه ۴۰۷۵ میلیارد ریال بوده و کل سال قبل شرکت ۲۶۹۴ میلیارد ریال است


انتهای خبر

0
0