ساعت بورس
1400/05/24
12:33
#ارزش_معاملات_خرد: 8,130 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-74 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,500,000 🟢 ‎+19,196‎ (+1.3%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+163...

#ارزش_معاملات_خرد: ۸,۱۳۰ میلیارد تومان#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۷۴ میلیارد تومان#شاخص_کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 🟢 +۱۹,۱۹۶ (+۱.۳٪)#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۱۶۳ میلیارد تومان#D۱۴۰۰_۵_۲۴ ۱۲:۳۰انتهای خبر

0
0