کدال۳۶۰
1401/01/31
17:23
#فباهنر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت صنایع مس شهید باهنر ▪️ شرکت صنایع مس شهید باهنر در دوره 12 ماهه منتهی به ...

#فباهنر


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت صنایع مس شهید باهنر▪️ شرکت صنایع مس شهید باهنر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۳۳٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۵,۱۰۶ ریال سود محقق کرده است.▪️ «فباهنر» با سرمایه ثبت شده ۲,۶۲۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۳,۴۰۴,۵۰۷ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۰٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۱-۳۱ ۱۷:۲۴:۵۲ (۸۷۰۵۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0