کدال۳۶۰
1399/11/06
16:25
#سنیر ❇️اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت سیمان سفید نی ریز پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شما...

#سنیر


❇️ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت سیمان سفید نی ریزپیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۷۱۵۷۸۲ و به استناد ماده ۱۷ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۶:۲۵:۰۰ (۷۱۶۶۹۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0