بورس۲۴
1401/04/05
18:28
«غفارس»در خصوص زیان تایید شده توسط سازمان امور مالیاتی شفاف سازی نمود

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در خصوص زیان تایید شده توسط سازمان امور مالیاتی توضیحاتی ارائه داد.

«غفارس»در خصوص زیان تایید شده توسط سازمان امور مالیاتی شفاف سازی نمود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در خصوص زیان تایید شده توسط سازمان امور مالیاتی توضیحاتی ارائه داد.

غفارس
انتهای خبر

0
0