نوسانگیر بازار سرمایه
1401/02/19
09:42
✳️ #رانفور در آستانه صف خرید + 1.93% قدرت خریدار : 0.71 برابر فروشنده سرانه خرید حقیقی : 15 میلیون تومان ✅ @Navasani

✳️ #رانفور در آستانه صف خرید + ۱.۹۳٪قدرت خریدار : ۰.۷۱ برابر فروشندهسرانه خرید حقیقی : ۱۵ میلیون تومان✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0