کدال۳۶۰
1401/05/31
15:04
#وجامی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/04/31 (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری جامی ▪️ شرکت سرمایه گذاری جامی در دوره 12 ماهه منتهی...

#وجامی


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ( #حسابرسی_شده )(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری جامی▪️ شرکت سرمایه گذاری جامی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۷٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۳۵۷ ریال سود محقق کرده است.▪️ «وجامی» با سرمایه ثبت شده ۴۷۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مبلغ ۱۶۷,۸۶۰ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴٪ کاهش داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۵:۰۴:۵۱ (۹۲۶۶۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0