تارگت بورس
1399/10/06
19:01
📊#وگردش_بروزرسانی 🔷تثبیت بالای محدوده 2200 بسیار مهم است 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 6دیماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#وگردش_بروزرسانی🔷تثبیت بالای محدوده ۲۲۰۰ بسیار مهم است💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۶دیماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0