بتاسهم
1399/08/18
16:08
نخستین واکنش ظریف به مشخص شدن نتیجه انتخابات در آمریکا: مردم آمریکا حرفشان را زدند و جهان در حال تماشای این است که آیا رهبران جدید از آزار و اذیت و...

نخستین واکنش ظریف به مشخص شدن نتیجه انتخابات در آمریکا: مردم آمریکا حرفشان را زدند و جهان در حال تماشای این است که آیا رهبران جدید از آزار و اذیت و بی قانونی فاجعه‌آمیز رژیم‌شان دست بر می‌دارد یا خیر و چند جانبه گرایی، همکاری و احترام به قانون را می‌پذیرند.


سوابق ایران: عزت، علاقه و دیپلماسی مسیولانه.انتهای خبر

0
0