پایگاه خبری انتخاب
1399/08/18
16:39
سخنگوی وزارت خارجه: 🔹تفاوت بین اردوگاه بایدن و ترامپ آشکار است اما نظاره گر اقدامات عملی هستیم 🔹 لیستی از موارد پاسخگویی رییس جمهور جدید آمریکا پ...

سخنگوی وزارت خارجه:


🔹تفاوت بین اردوگاه بایدن و ترامپ آشکار است اما نظاره گر اقدامات عملی هستیم🔹 لیستی از موارد پاسخگویی رییس جمهور جدید آمریکا پیرامون تعهدات به ایران آماده شده استجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Rq۰


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0