بورسینه
1399/08/28
09:00
📌بانک‌های متقاضی تاسیس شرکت تامین سرمایه، درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه کنند حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس: 🔹در آخرین جلسه شورای عالی بو...

📌بانک‌های متقاضی تاسیس شرکت تامین سرمایه، درخواست خود را به بانک مرکزی ارایه کنندحسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس:


🔹در آخرین جلسه شورای عالی بورس که شامگاه دوشنبه (‌۲۶ آبان ماه سال جاری) با حضور رییس بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد تا بانک مرکزی شرایط را برای بانک‌ها جهت سهامداری در شرکت‌های تامین سرمایه تسهیل کند.


🔹در بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۶ مقرر شد تاسیس آن دسته از شرکت های تامین سرمایه که دارای سهامدار بانکی هستند، نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی باشد.


🔹این اتفاق می‌تواند منجر به توسعه نهادهای مالی و نیز تنوع خدمات قابل ارایه در بازار سرمایه شود.


🔹در صورتی که یکی از بانک‌ها به دنبال تقاضای تاسیس شرکت تامین سرمایه است می تواند درخواست تاسیس چنین شرکتی را به بانک مرکزی ارایه کند.
انتهای خبر

0
0