بولتن اقتصادی
1399/09/19
15:02
واکنش منفی بدن دو انگلیسی که واکسن ضد کرونا زدند باعث جنجال شد بدن دو نفر از تزریق کنندگان واکسن فایزر در انگلیس واکنش آلرژیک نشان داده و به همین...

واکنش منفی بدن دو انگلیسی که واکسن ضد کرونا زدند باعث جنجال شدبدن دو نفر از تزریق کنندگان واکسن فایزر در انگلیس واکنش آلرژیک نشان داده و به همین خاطر رگلاتور انگلیسی به مردم هشدار داد در صورت داشتن زمینه آلرژیک از زدن واکسن فعلا خودداری کنندانتهای خبر

0
0