بورس۲۴
1399/09/23
10:04
شفاف سازی لوله و تجهیزات سدید در خصوص حکم دادگاه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت لوله و تجهیزات سدید از رای قطعی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر تایید حکم ورشکستگی این شرکت با اصلاح تاریخ توقف به تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۲۹ خبر داد.


انتهای خبر

0
0