خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/06/01
10:31
📌۲۵مین گزارش اجماع تحلیلگران منتشر شد. آخرین برآورد تحلیلگران و گروه‌های تحلیلی از سودآوری شرکت‌های مطرح بازار سهام منتشر شد. این پیش‌بینی ارقام س...

📌 ۲۵مین گزارش اجماع تحلیلگران منتشر شد.آخرین برآورد تحلیلگران و گروه‌های تحلیلی از سودآوری شرکت‌های مطرح بازار سهام منتشر شد. این پیش‌بینی ارقام سودآوری شرکت‌ها برای سال مالی ۱۴۰۱ و سال مالی ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار می‌دهد.@andishesabaدانلود
انتهای خبر

0
0