کدال۳۶۰
1401/03/10
12:39
#فنورد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت نورد و توليد قطعات فولادي - نماد: فنورد 1401...

#فنورد


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت نورد و تولید قطعات فولادی - نماد: فنورد۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۲:۳۹:۴۶ (۸۹۱۶۷۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0