حامیان بورس ایران
1399/08/21
22:25
معاملات برتر ۲۱ آبان ۹۹ بیشترین ارزش معاملات در کل بورس: 1⃣#خودرو همچنان بر مقام اول تکیه زده 2⃣ #خگستر در جایگاه دوم ایستاد

معاملات برتر ۲۱ آبان ۹۹بیشترین ارزش معاملات در کل بورس:۱⃣#خودرو همچنان بر مقام اول تکیه زده۲⃣ #خگستر در جایگاه دوم ایستادانتهای خبر

0
0