مدت: 30 ثانیهحجم: 628 کیلوبایت
همفکران
1401/02/18
22:05
#آوای_بازار صدای کارشناس 📌 مقاومت مهم، پیش روی شاخص کل ✅ قطار افزایش نرخ محصولات در مسیر کدام صنایع است؟ 📣 زهره صفری، مدیر سرمایه گذاری صندوق ...

#آوای_بازارصدای کارشناس📌 مقاومت مهم، پیش روی شاخص کل✅ قطار افزایش نرخ محصولات در مسیر کدام صنایع است؟📣 زهره صفری، مدیر سرمایه گذاری صندوق دماسنج و صندوق بانک خاورمیانه
Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0