حسین زمانی
1399/10/28
20:30
📊 تحلیل نماد: غشصفا ⚙️ صنعت:غذایی 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: پس از داد و ستد شدن در محدوده کانال خنثی میان مدتی، شکست پرقدر...

📊 تحلیل نماد: غشصفا⚙️ صنعت:غذایی🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: پس از داد و ستد شدن در محدوده کانال خنثی میان مدتی، شکست پرقدرت سقف کانال همراه با حجم معاملات بسیار بالا.


با پولبک (pull back) به سقف کانال و گارد صعودی کومو سبز در صورت عبور از سقف قبلی، مسیر رسیدن به محدوده مشخص شده هموارتر و مجددا قابل بررسی می‌باشد .

انتهای خبر

0
0