بانی فام
1399/10/08
13:12
#زنگان احتمال 3% سود و صعود قیمت تا محدوده 114613 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی ▫️پایداری روند : متوسط ▫️شتاب افزایش قیمت : ...

#زنگان


احتمال ۳٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۱۱۴۶۱۳ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی


▫️پایداری روند : متوسط


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان خریداران


▫️زمان تغییر روند : نزدیکانتهای خبر

0
0