بانی فام
1399/10/07
13:33
#ريشمك احتمال 13% سود و صعود قیمت تا محدوده 74245 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوس...

#ریشمک


احتمال ۱۳٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۷۴۲۴۵ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0