کدال۳۶۰
1399/09/06
00:46
#ونیرو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری نیرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 واگذاری سهام نداشته است...

#ونیرو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری نیرو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ واگذاری سهام نداشته است و از این محل درآمدی شناسایی نکرده است▪ ونیرو با سرمایه ثبت شده ۹,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده مبلغ ۵۷,۶۱۴ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶٪ رشد داشته است.▪️ کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۹۹/۰۸/۳۰سود مربوط شرکت پمپ سازی مربوط به ماه گذشته (مهرماه) بوده است که در ماه گذشته ثبت نگردیده لذا در این ماه اعلام شد❇️ شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۴,۳۴۸,۸۶۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت (۲٪) به مبلغ ۴,۲۶۰,۵۴۱ میلیون ریال رسیده است.


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


🇮🇷Channel:Codal۳۶۰✔️انتهای خبر

0
0