بولتن اقتصادی
1400/05/26
20:23
جف بزوس قصد دارد ناسا را به دادگاه بکشاند شرکت بلو اوریجین متعلق به جف بزوس معتقد است که ناسا در پروسۀ برنده اعلام کردن شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ا...

جف بزوس قصد دارد ناسا را به دادگاه بکشاندشرکت بلو اوریجین متعلق به جف بزوس معتقد است که ناسا در پروسه برنده اعلام کردن شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک بی‌طرفی را رعایت نکرده است.

انتهای خبر

0
0