کدال۳۶۰
1400/05/24
16:44
#تجلی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 0 میلیون ر...

#تجلی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل تغییری نداشته است.▪️«تجلی» با سرمایه ثبت شده ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل تغییری نداشته است.۱۴۰۰-۰۵-۲۴ ۱۶:۴۴:۵۸ (۷۸۳۴۹۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0