نوآوران امین
1401/03/17
08:27
قند نقش جهان (#قنقش) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۱۷.۳۶ درصدی...

قند نقش جهان (#قنقش)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹✅افزایش ۱۷.۳۶ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0