آریاسهم
1399/12/05
08:49
‍ تحلیل تکنیکال ایران ارقام (#مرقام): مرقام بعد از اینکه از منطقه 6900 تومان وارد فاز استراحت شد، تا زیر سطح 3000 تومان را با شتاب بالایی طی کرد و...

تحلیل تکنیکال ایران ارقام (#مرقام):مرقام بعد از اینکه از منطقه ۶۹۰۰ تومان وارد فاز استراحت شد، تا زیر سطح ۳۰۰۰ تومان را با شتاب بالایی طی کرد و بعد از توقفی کوتاه دوباره اصلاحش در این ماه‌ها ادامه داشت تا اینکه به ۱۷۰۰ تومان رسید که منطقه ی حمایتی مهمی محسوب می‌شود🔗 جزئیات بیشترانتهای خبر

0
0