کدال۳۶۰
1399/11/14
16:24
#لخانه #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحیه) شرکت لوازم خانگی پارس ...

#لخانه


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت لوازم خانگی پارسشرح رویداد:


احتراما پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیری های صورت گرفته توسط سهامدارن و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع می رساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۷۲۲/۵۹۰ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای ۴۴۸/۱۰۰/۰۰۰سهم ، سرمایه ۴۴۸۱۰۰میلیون ریال ) در سال جاری به ازای هر سهم مبلغ ۱۶۱۲ ریال می باشد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۶:۲۴:۴۸ (۷۱۹۴۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0