مبین تحلیل
1400/05/25
13:25
📌#گزارش_ماهانه 📌#ذغال_سنگ #کطبس #کپرور #کزغال #کشرق 🔶در جدول فوق مبلغ فروش خرداد ماه و تیر ماه و مقایسه این دو ماه آورده شده است. 🔶علاوه بر توضی...

📌#گزارش_ماهانه


📌#ذغال_سنگ#کطبس #کپرور #کزغال #کشرق🔶در جدول فوق مبلغ فروش خرداد ماه و تیر ماه و مقایسه این دو ماه آورده شده است.🔶علاوه بر توضیحات و افزایش نرخ اندکی که در پست قبلی توضیح داده شده است، افزایش مقدار فروش در کپرور و کزغال و کاهش فروش در کشرق مشاهده می شود.➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0