سیگنال یاب روزانه
1400/12/04
12:46
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: کساوه، وتعاون، سامان، وبملت، کحافظح، خصدرا 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: فملی، فزر، سمگا، بپاس، اتکای، شپنا، وخاور

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:کساوه، وتعاون، سامان، وبملت، کحافظح، خصدرا🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:فملی، فزر، سمگا، بپاس، اتکای، شپنا، وخاور

انتهای خبر

0
0