ایچیموکو و الیوت
1399/08/12
10:56
#چکارن-روزانه=>دلیلِ فروشنده ها رو نمیدونم،اما این رو میدونم که بسیار ناشیانه س!

#چکارن-روزانه=>دلیل فروشنده ها رو نمیدونم،اما این رو میدونم که بسیار ناشیانه س!انتهای خبر

0
0