مجید سلطانی
1399/10/09
09:12
از معدود سهام‌ ایم روزهای بازار که حقوقی رنج مثبت می کشد!

از معدود سهام ایم روزهای بازار که حقوقی رنج مثبت می کشد!


انتهای خبر

0
0