بورس پرس
1400/09/10
00:00
زمان افزایش سرمایه و مجمع سالانه ۸ شرکت تعیین و به سهامداران اعلام شد

۸ شرکت بورسی و فرابورسی بعد از دریافت مجوز افزایش سرمایه و پایان سال مالی ، زمان و مکان مجمع فوق العاده و سالانه را تعیین و به سهامداران اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، ۸ شرکت بورسی و فرابورسی بعد از دریافت مجوز افزایش سرمایه و پایان سال مالی ، زمان و مکان مجمع فوق العاده و سالانه را تعیین و به سهامداران اعلام کردند.


صنایع خاک چینی برای افزایش سرمایه : ساعت ۱۰ شنبه ۲۰ آذر در دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران


پتروشیمی جهرم برای افزایش سرمایه : ساعت ۸ شنبه ۱۳ آذر در شیراز


پتروشیمی داراب برای افزایش سرمایه : ساعت ۹ شنبه ۱۳ آذر در شیراز


پتروشیمی فسا برای افزایش سرمایه : ساعت ۱۰ شنبه ۱۳ آذر در شیراز


فرآورده های نسوز ایران برای افزایش سرمایه : ساعت ۱۰ یکشنبه ۲۱ آذر در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تهران


بیمه زندگی خاورمیانه برای افزایش سرمایه : ساعت ۱۵:۳۰ شنبه ۲۰ آذر در بانک خاورمیانه


ماشین سازی نیرو محرکه برای تصویب صورت مالی : ساعت ۱۴ سه شنبه ۲۳ آذر در محل کارخانه شرکت واقع در قزوین


سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری رای تصویب صورت مالی : ساعت ۹ پنج شنبه ۱۸ آذر در دفتر مرکزی واقع در تهران


صنایع فرو آلیاژ ایران دو مجمع سالانه و فوق العاده (تطیبق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس) : ساعت ۱۵ دوشنبه ۲۷ آذر در ساختمان پارک سنتر مجتمع تجاری - اداری پارک سنتر فرمانیه


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0