کانال کدال
1399/10/04
15:54
📊 نماد : خنصیر 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه) 🏭 شرکت: مهندسی نصیر ماشین 🔖دلایل اصلاح: باست...

📊 نماد : خنصیر📑 موضوع: پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)🏭 شرکت: مهندسی نصیر ماشین🔖دلایل اصلاح: باستحضار میرساند با توجه به اینکه مبلغ افزایش سرمایه اشتباها اطلاعیه قبلی میباشد لذا اصلاحی جدید با مبلغ جدید افزاریش سرمایه ارسال گردید.🔸 سرمایه فعلی: ۲۰۷,۱۶۶,۴۲۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۰۸۸,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه: ۵۲۵ درصد🔰 منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ از محل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۱,۰۸۸,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال✳️ قیمت تیوریک سهم : ۱۰,۱۷۸ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۶۳,۶۳۰ (ریال) و افزایش سرمایه ۱۹۳ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۱۰,۱۷۸ ریال می باشد.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#خنصیر #افزایش_سرمایه #پیشنهاد_هییت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۱۲:۳۱:۳۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0