پایگاه خبری انتخاب
1401/04/01
17:02
♦️منابع طبیعی: پاکتراشی جنگل‌ هیرکانی مربوط به جنگ جهانی دوم است 🔹مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: تصاویر منتشرشده از پاکتراشی جنگل هیرک...

♦️منابع طبیعی: پاکتراشی جنگل هیرکانی مربوط به جنگ جهانی دوم است🔹مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: تصاویر منتشرشده از پاکتراشی جنگل هیرکانی که در حوزه استحفاظی گلستان قرار دارد و مربوط به چند دهه قبل و زمان جنگ جهانی دوم استجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rWS


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0