بورس نامه
1399/08/25
09:54
روزی که همه امید داشتن بازار برگرده باز هم رنج منفی !

روزی که همه امید داشتن بازار برگرده باز هم رنج منفی !


انتهای خبر

0
0