بورس۲۴
1401/02/18
17:14
«فروی» از عملکرد ۱۴۰۰ خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت ذوب روی اصفهان گزارش عملکرد خود را منتشر نمود.

«فروی» از عملکرد 1400 خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ذوب روی اصفهان گزارش عملکرد خود را منتشر نمود. این شرکت در بازه زمانی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ برای هر سهم ۷۰۵ ریال سود محقق کرد. فروی در این بازه زمانی ۵۷۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی نمود تا در نهایت به سود ناخالص ۹۱ میلیارد تومانی دست یابد. هم چنین سود خالص این شرکت بالغ بر ۶ میلیارد تومان بود.


فروی
انتهای خبر

0
0