پارسیس تحلیل
1399/11/15
09:59
53 سال از زمانی که بورس آغاز به کار کرد می گذرد ، حداقل 5 سال مطالعه انجام گرفت، شاید به جرات بتوان گفت دهه 40 شمسی، دهه ای درخشان در استقرار زیرس...

۵۳ سال از زمانی که بورس آغاز به کار کرد می گذرد ، حداقل ۵ سال مطالعه انجام گرفت، شاید به جرات بتوان گفت دهه ۴۰ شمسی، دهه ای درخشان در استقرار زیرساختهای صنعتی و اقتصادی با پشتوانه ی علمی دقیق بوده است دهه ای که به شدت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کشور اوج گرفت و با هدایت افرادی نظیر عالیخانی و نیازمند دوره شکوفایی اقتصادی را رقم زد.امروز هم بازار سرمایه ، در تقابل بزرگی بین منطق و تحمیل دستوری فرمانهای پوپولیستی ، تن به تن مبارزه می کند.شاید به جرات بتوان گفت ، اصلی ترین هدف بازار سرمایه باید نگارش یک "قانون سرمایه گذاری" همه شمول و قدرتمند باشد تا اعتماد و اقتدار آن افزایش یابد ، چون بدون شک گذر توسعه اقتصادی کشور از دالان بازار سرمایه است و بازار سرمایه فقط و فقط با حضور "سرمایه گذاران خرد" معنی و مفهوم پیدا می کند.روز #سهامدار مبارکانتهای خبر

0
0