حس ششم
1400/08/11
08:53
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۲۲۵ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۶۷ میلیون سهم #شپترو با حجم ۲۹ میلیون سهم #خساپا با حجم ۲۳ میلیو...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#وسرضوی با حجم ۲۲۵ میلیون سهم


#وسصفا با حجم ۶۷ میلیون سهم


#شپترو با حجم ۲۹ میلیون سهم


#خساپا با حجم ۲۳ میلیون سهم


#داراب با حجم ۱۸ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0