بورس۲۴
1400/11/05
17:14
علت تغییرات سود «ثاخت» چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعلام داشت سود عملیاتی محقق شده عمدتا مربوط به فروش بخشی از سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه می باشد.

علت تغییرات سود «ثاخت» چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعلام داشت سود عملیاتی محقق شده عمدتا مربوط ب هفروش بخشی از سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه می باشد.

ثاخ
انتهای خبر

0
0