کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/02
18:42
#کدال #بهار1401 ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار 1401👇🏼" ➖ #ولقمان سود 134ریالی : رشد 178% ➖ #وایرا سود 4ریالی : افت -72% ➖ #وآوا سود...

#کدال #بهار۱۴۰۱
✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در بهار ۱۴۰۱👇🏼"➖ #ولقمان سود ۱۳۴ریالی : رشد ۱۷۸٪


➖ #وایرا سود ۴ریالی : افت -۷۲٪


➖ #وآوا سود ۲۷۰ریالی : رشد ۱۸۱٪


➖ #وگستر سود ۵۳۵ریالی : رشد ۲۱۵٪


➖ #وهنر سود ۱۶ریالی : افت -۷۳٪


➖ #وملت سود ۵۶ریالی : رشد ۳۷۵٪


➖ #ومشان سود ۱۰۰۰ریالی : رشد ۶۹۱٪


➖ #ودانا سود ۱۰۰۷ریالی :کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0