اقتصاد ایران
1399/09/18
00:54
#کماسه الهه ی اصلاح در یونان باستان همین کماسه هستش سهم بعد از یک اصلاح سنگین الان حمایت خوبی شده و روی خط روند قرار گرفته . تارگت های اولیه در...

#کماسهالهه ی اصلاح در یونان باستان همین کماسه هستشسهم بعد از یک اصلاح سنگین الان حمایت خوبی شده و روی خط روند قرار گرفته .تارگت های اولیه در مسیر ایجاد الگوی اصلاحی در سطوح ۷۳۰۰ و ۹۳۰۰ تومان قرار داره .🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0