بورس نامه
1399/10/07
11:36
#کحافظ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 293,4...

#کحافظ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۲۹۳,۴۰۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۰۰٪ افزایش داشته است.▪️«کحافظ» با سرمایه ثبت شده ۱,۴۶۸,۹۲۴ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۶۲۴,۱۲۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۹٪ رشد داشته است.انتهای خبر

0
0