کدال۳۶۰
1400/05/27
16:59
#سابیک اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ابیک ▪️ شرکت سیمان ابیک در دوره 6 ماهه منت...

#سابیک


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ابیک▪️ شرکت سیمان ابیک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۷٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۴۲۰ ریال سود محقق کرده است.▪️ «سابیک» با سرمایه ثبت شده ۲,۹۵۹,۳۰۱ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۲۴۳,۱۱۴ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٪ کاهش داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۰-۰۵-۲۷ ۱۶:۵۹:۵۲ (۷۸۳۶۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0