بورسینه
1399/09/19
08:22
📌سه مصوبه مهم در جلسه امشب شورای عالی بورس حسن قالیباف اصل، سخنگوی شورای عالی بورس: 🔹پیشنهاد اصلاح موادی از دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجر...

📌سه مصوبه مهم در جلسه امشب شورای عالی بورسحسن قالیباف اصل، سخنگوی شورای عالی بورس:


🔹پیشنهاد اصلاح موادی از دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون بازار از نظر نگارشی و گزینش کلمات با بار معنایی جدید و الحاق بندهای جدیدی به آن در شورا مصوب شد.


🔹پیشنهادهای سازمان درباره سیاستگذاری در خصوص نحوه اجرای قانون بازار راجع به موارد عدم ارایه اطلاعات و عدم رعایت استاندارهای حسابداری ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد.


🔹تصویب دستورالعمل طبقه بندی اطلاعات محرمانه و تعیین سطح دسترسی اشخاص نیز سومین موضوع مهم این جلسه بود./سنا
انتهای خبر

0
0