بورس۲۴
1401/03/05
10:07
بانک خاورمیانه از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ۲ ماهه منتهی به فروردین ، حدود ۸۴۸ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود.

بانک خاورمیانه از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک خاورمیانه در عملکرد ۲ ماهه منتهی به فروردین ، حدود ۸۴۸ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۵۷۴ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در اردیبهشت ماه ۱۳۵ میلیارد تومان و در ۲ ماهه ۳۹۵ میلیارد تومان مثبت بود.وخاور
انتهای خبر

0
0