بازارهای مالی ۲۰۱۹ - financialmarkets2019
1399/11/09
00:51
📊 نماد : غزر 📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه 🏭 شرکت: زر ماکرون 🔸 سرمایه فعلی: 1,600,000 میلیون ریال 🔷 مبلغ افزایش سرمایه: 3,200,000 میلیون ریا...

📊 نماد : غزر📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه🏭 شرکت: زر ماکرون🔸 سرمایه فعلی: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال✅ درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد🔰 منبع تامین افزایش سرمایه:◀️سود انباشته📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#غزر


#افزایش_سرمایه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


📆 ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۵:۲۸:۳۱


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔: @codal_ir

انتهای خبر

0
0